ข่าวประชาสัมพันธ์

นายอรุณ สารบัญ

ตำแหน่งพัฒนาการอำเภอยี่งอ

บริหารงานพัฒนาชุมชน ตามภารกิจหลักของกรม การพัฒนาชุมชนและบริหารการพัฒนาอื่นๆ ในส่วน ที่เกี่ยวข้องกับอำเภอตลอดจนบูรณการกิจกรรม โครงการแผนและการทำงาน