🌺สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอยะหริ่ง ลงพื้นที่ตรวจรับวัสดุอุปกรณ์โครงการสร้างความมั่นคงด้านอาชีพและรายได้ กิจกรรมสร้างและพัฒนาสัมมาชีพชุมชนในระดับหมู่บ้าน🌺