ติดต่อเรา

สำนักงานพัฒนาชุมชนยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี

ที่ว่าการอำเภอยะหริ่ง, ถนนรามโกมุท, ตำบลยามู อำเภอยะหริ่ง 
จังหวัดปัตตานี, 94150

เบอร์โทรศัพท์ 073-491123
FAX 073491123
อีเมล์ cddyaring9409@gmail.com

(Visited 590 times, 1 visits today)