🌸🌺 สพอ.ยะหริ่ง บูรณาการความร่วมมือภาครัฐและประชาชนในการขับเคลื่อนโครงการ “ปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางด้านอาหาร” ต.ตันหยงดาลอ 🌸🌺

เข้าชม 16 ครั้ง
วันนี้ 24 พฤษภาคม 2565 – สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอยะหริ่ง โดยนางสาวกาญดา แก้วเอียด พัฒนาการอำเภอยะหริ่ง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอ ลงพื้นที่บูรณาการความร่วมมือภาครัฐและประชาชนในการขับเคลื่อนโครงการ “ปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางด้านอาหาร” มอบพันธุ์พืช พันธุ์ผัก ม.2 บ.ตือระ ต.ตันหยงดาลอ อ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี เพื่อส่งเสริมให้พี่น้องประชาชนลดรายจ่ายด้วยการปลูกผักสวนครัวรั้วกินได้ โดยเริ่มที่ตัวเองก่อน เพื่อเป็นแบบอย่าง ก่อนจะขยายไปยังภาคส่วนอื่นๆ โดยมีภารกิจกระตุ้นให้พี่น้องประชาชนปลูกพืชผักสวนครัวบริโภคในครัวเรือน สร้างกิจกรรมคลายความกังวลในช่วงโควิด-19 และยังมีอาหารปลอดภัยกินในระยะยาว
โดยได้รับการสนับสนุน พันธุ์พืช พันธุ์ผักจากโครงการฟาร์มตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ บ้านสีปาย ต.ตาลีอายร์ อ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี และสำนักงานเกษตรอำเภอยะหริ่ง จ.ปัตตานี
โดยมีนายอาหามะ สานิ ผู้ใหญ่บ้าน ม.2 ต.ตันหยงดาลอ อ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี และคณะผู้บริหาร รร.บ้านตือระ ต.ตันหยงดาลอ อ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี ให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกในการลงพื้นที่ในครั้งนี้
ผลการดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส covid-19 อย่างเคร่งครัด โดยยึดหลัก D-M-H-T-T
***60ปี กรมการพัฒนาชุมชน “สร้างสรรค์ชุมชน สร้างคน สร้างชาติ”

🇹🇭ปัตตานี เมืองงาม 3 วัฒนธรรม🦐🐌🦀🐟

#กรมการพัฒนาชุมชน

#CDD

#SEPtoSDGs

#SDGforAll@Kmitl

#WorldSoilDay

#UNFAO

#GlobalSoilPartnership

#ปัตตานี

(Visited 16 times, 1 visits today)