🌸🌺 “ทุนตั้งต้น แห่งความดีงาม” สพอ.ยะหริ่ง ประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการหมู่บ้านต้นกล้ากองทุนแม่ของแผ่นดิน ต.ปุลากง 🌸🌺

เข้าชม 4 ครั้ง

วันนี้ 24 พฤษภาคม 2565 – สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอยะหริ่ง โดยนางสาวกาญดา แก้วเอียด พัฒนาการอำเภอยะหริ่ง มอบหมายให้นายอุดร พลชารี พัฒนากรผู้ประสานงานตำบลปุลากง และนายอิบรอฮิม สาและ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการผู้รับผิดชอบงานกองทุนแม่ของแผ่นดินระดับอำเภอ ลงพื้นที่ประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการหมู่บ้านต้นกล้ากองทุนแม่ของแผ่นดิน บ.เจาะกือแล ม.4 ต.ปุลากง อ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี เพื่อเตรียมความพร้อมการส่งเสริมหมู่บ้านต้นกล้ากองทุนแม่ของแผ่นดิน  เป็นการทำงานร่วมกันระหว่างส่วนราชการกับประชาชน ให้พี่น้องประชาชนเข้าใจความสำคัญ การมีส่วนร่วม สามารถพัฒนาให้เป็นกองทุนในการแก้ไขปัญหายาเสพติด และปัญหาอื่นๆ ในหมู่บ้านได้ คัดเลือกคณะกรรมการกองทุนแม่ของแผ่นดิน ชี้แจงบทบาทหน้าที่คณะกรรมการกองทุนแม่ของแผ่นดิน และกำหนดแผนการดำเนินงานกองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านเจาะกือแล ม.4 ต.ปุลากง ณ กศน.ต.ปุลากง อ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี
ผลการประชุมเป็นไปด้วยความเรียบร้อยภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส covid-19 อย่างเคร่งครัด โดยยึดหลัก D-M-H-T-T
***60ปี กรมการพัฒนาชุมชน “สร้างสรรค์ชุมชน สร้างคน สร้างชาติ”

🇹🇭ปัตตานี เมืองงาม 3 วัฒนธรรม🦐🐌🦀🐟

#กรมการพัฒนาชุมชน

#CDD

#SEPtoSDGs

#SDGforAll@Kmitl

#WorldSoilDay

#UNFAO

#GlobalSoilPartnership

#ปัตตานี

 

(Visited 4 times, 1 visits today)