พช.ยะรัง ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานของครัวเรือนต้นแบบปลูกผักสวนครัว ตำบลเขาตูม

วันที่ 24 พฤศจิกายน 2564 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอยะรัง โดย นางอารียา สุวรรณรัตน์ พัฒนาการอำเภอยะรัง มอบหมายให้ นายกอเล็บ สะเตาะ พัฒนากรผู้ประสานงานตำบลเขาตูม ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานของครัวเรือนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งน้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สู่แผนปฏิบัติการ 90 วัน ปลูกผักสวนครัวเพื่อ ”สร้างความมั่นคงทางอาหาร” ระยะที่ 2 สร้างวัฒนธรรมปลูกพืชผักประจำครัวเรือน เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร สร้างงาน สร้างรายได้ ในช่วงวิกฤติการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 และมีการเพาะเมล็ดพันธ์ุ เพื่อนำไปแจกจ่ายให้แก่คนในชุมชนต่อไป ณ บ้านบาโงยะหา หมู่ที่ 4 ตำบลเขาตูม อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานีทั้งนี้ มีการดำเนินการตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส covid-19 โดยยึดหลัก D-M-H-T-T

(Visited 1 times, 1 visits today)