พช.ยะรัง ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานศูนย์เรียนรู้โคก หนอง นา

วันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอยะรัง โดยนางอารียา สุวรรณรัตน์ พัฒนาการอำเภอยะรัง พร้อมด้วย นายภานุวัฒน์ ยอดอินทร์ พัฒนากรผู้ประสานงานตำบลปิตูมุดี และนักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ(นพต.) ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานติดตามการดำเนินงานศูนย์เรียนรู้โคก หนอง นา พัฒนาชุมชน ของนายดอรอแม ดอเลาะ หมู่ที่ ๓ ต.ปิตูมุดี อ.ยะรัง จ.ปัตตานี โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ประมงอำเภอยะรัง ปศุสัตว์อำเภอยะรัง ผู้นำ อช. ประธาน กพสต.ปิตูมุดี ร่วมติดตามและให้คำแนะนำแก่ครัวเรือน
ทั้งนี้ มีการดำเนินการตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส covid-๑๙ โดยยึดหลัก D-M-H-T-T

(Visited 1 times, 1 visits today)