สพอ.ย่านตาขาว จ.ตรัง โครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมพัฒนาศูนย์เรียนรู้ทฤษฎีใหม่รูปแบบ “โคก หนอง นา โมเดล” ปี 2565

เข้าชม 6 ครั้ง

📢📢📢 สพอ.ย่านตาขาว จ.ตรัง
🌳🌈🌳สวนป่าโบราณ ชมม่านเมฆหมอก น้ำตกเต็มป่า ภูผาเทียมเมฆ
📝สพอ.ย่านตาขาว จ.ตรัง โครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมพัฒนาศูนย์เรียนรู้ทฤษฎีใหม่รูปแบบ “โคก หนอง นา โมเดล” ปี 2565
📝วันที่ 21 มกราคม 2564 เวลา 15.00 น. น.ส.สินิทธิ์ ขวัญนิมิตร พัฒนาการอำเภอย่านตาขาว มอบหมายให้ นางนรีรัตน์ สุพิทยพันธุ์ พัฒนากรประจำตำบลในควน ลงพื้นที่ ม.4 ต.ในควน เพื่อตรวจเยี่ยมและสร้างความเข้าใจกับครัวเรือนที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมพัฒนาศูนย์เรียนรู้ทฤษฎีใหม่รูปแบบ “โคก หนอง นา โมเดล” ปี 2565 เพื่อเตรียมความพร้อมเป็นศูนย์เรียนรู้ โคก หนอง นา โมเดล ต่อไป
📷 ข่าวโดย…งานประชาสัมพันธ์ สพอ.ย่านตาขาว EP. 92

(Visited 6 times, 1 visits today)