สพอ.ย่านตาขาว จ.ตรัง โครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมพัฒนาศูนย์เรียนรู้ทฤษฎีใหม่รูปแบบ “โคก หนอง นา โมเดล” ปี 2565

เข้าชม 8 ครั้ง

📢📢📢 สพอ.ย่านตาขาว จ.ตรัง
🌳🌈🌳สวนป่าโบราณ ชมม่านเมฆหมอก น้ำตกเต็มป่า ภูผาเทียมเมฆ
📝สพอ.ย่านตาขาว จ.ตรัง โครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมพัฒนาศูนย์เรียนรู้ทฤษฎีใหม่รูปแบบ “โคก หนอง นา โมเดล” ปี 2565
📝วันที่ 20 มกราคม 2564 เวลา 14.00 น. น.ส.สินิทธิ์ ขวัญนิมิตร พัฒนาการอำเภอย่านตาขาว มอบหมายให้ นางกรรณิกา กลมจิตร พร้อมด้วยนักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ (นพต.) ตามโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมเพื่อสร้างความเข้าใจกับครัวเรือนที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมพัฒนาศูนย์เรียนรู้ทฤษฎีใหม่รูปแบบ “โคก หนอง นา โมเดล” ปี 2565 จำนวน​ 2​ ครัวเรือน ในพื้นที่ตำบลเกาะเปียะ คือนายเจน​ สีนวน​ หมู่ที่ 9 และ​ นางจรูญรัตน์​ อินทรอนันท์ หมู่ที่ 2 เพื่อเตรียมความพร้อมเป็นศูนย์เรียนรู้ โคก หนอง นา โมเดล ต่อไป
📷 ข่าวโดย…งานประชาสัมพันธ์ สพอ.ย่านตาขาว EP. 90

(Visited 8 times, 1 visits today)