สพอ.ย่านตาขาว จ.ตรัง โครงการสนับสนุนเงินทุนอุดหนุนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

เข้าชม 4 ครั้ง

📢📢📢 สพอ.ย่านตาขาว จ.ตรัง
🌳🌈🌳สวนป่าโบราณ ชมม่านเมฆหมอก น้ำตกเต็มป่า ภูผาเทียมเมฆ
📝สพอ.ย่านตาขาว จ.ตรัง โครงการสนับสนุนเงินทุนอุดหนุนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
📝วันที่ 21 มกราคม 2564 เวลา 13.00 น. น.ส.สินิทธิ์ ขวัญนิมิตร พัฒนาการอำเภอย่านตาขาว มอบหมายให้ นางสาวปรีชาญาณ์ หลีนะ พัฒนากรประจำตำบลโพรงจระเข้ ให้คำแนะนำแก่สมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ม.7 ต.โพรงจระเข้ ในการเขียนโครงการสนับสนุนเงินทุนอุดหนุนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี เพื่อให้สตรีสามารถต่อยอดอาชีพและมีรายได้เพิ่มขึ้น ส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากของชุมชน ให้สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างมั่นคงในสภาวะเศรษฐกิจตกต่ำ และการแพร่ระบาดของ COVID-19
📷 ข่าวโดย…งานประชาสัมพันธ์ สพอ.ย่านตาขาว EP. 93

(Visited 4 times, 1 visits today)