ร่วมประชุมคณะกรรมการกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านโคกมะม่วง หมู่ที่ 4 ตำบลเกาะเปียะ

เข้าชม 32 ครั้ง

@ สพอ.ย่านตาขาว

>> สวนป่าโบราณ ชมม่านเมฆหมอก น้ำตกเต็มป่า ภูผาเทียมเมฆ

>> ร่วมประชุมคณะกรรมการกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านโคกมะม่วง หมู่ที่ 4 ตำบลเกาะเปียะ

>> วันที่ 25 พฤศจิกายน 2562  เวลา 16.00 น.นางสาวสินิทธิ์  ขวัญนิมิตร พัฒนาการอำเภอย่านตาขาว มอบหมายให้ นางกรรณิกา กลมจิตรพัฒนากรผู้ประสานงานตำบลเกาะเปียะและน.ส.ปรีชญาณ์หลีนะ เจ้าหน้าที่รับผิดชอบงาน ร่วมประชุมกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต เพื่อเตรียมการปิดงบดุลและประชุมใหญ่สามัญประจำปี2562 ณ บ้านโคกมะม่วง หมู่ที่ 4 ต.เกาะเปียะ อ.ย่านตาขาว จ.ตรัง

@ข่าวโดยงานประชาสัมพันธ์ สพอ.ย่านตาขาว ( ep 43)

(Visited 32 times, 1 visits today)