สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอย่านตาขาวติดตามครัวเรือนสัมมาชีพ

เข้าชม 42 ครั้ง

@ สพอ.ย่านตาขาว

>> สวนป่าโบราณ ชมม่านเมฆหมอก น้ำตกเต็มป่า ภูผาเทียมเมฆ

>> สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอย่านตาขาวติดตามครัวเรือนสัมมาชีพ

>> วันที่ 25 พฤศจิกายน 2562  เวลา 15.30 น. นางสาวสินิทธิ์  ขวัญนิมิตร พัฒนาการอำเภอย่านตาขาว มอบหมายให้ นางชไมกาญจน์ อ่อนสนิท พัฒนากรผู้ประสานงาน ต.ย่านตาขาว ติดตามเยี่ยมเยียนครัวเรือนสัมมาชีพ เกษตรผสมผสาน ม.3 ต.ย่านตาขาว อ.ย่านตาขาว จ.ตรัง

@ข่าวโดยงานประชาสัมพันธ์ สพอ.ย่านตาขาว ( ep 45)

 

 

(Visited 42 times, 1 visits today)