ติดตามการดำเนินงานคณะกรรมการพัฒนาสตรีและติดตามกลุ่มอาชีพบ้านพรุโต๊ะปุก หมู่ที่ 3 ต.ในควน

เข้าชม 42 ครั้ง

@ สพอ.ย่านตาขาว

>> สวนป่าโบราณ ชมม่านเมฆหมอก น้ำตกเต็มป่า ภูผาเทียมเมฆ

>> ติดตามการดำเนินงานคณะกรรมการพัฒนาสตรีและติดตามกลุ่มอาชีพบ้านพรุโต๊ะปุก หมู่ที่ 3 ต.ในควน

>> วันที่ 26 พฤศจิกายน 2562  เวลา 13.00 น. นางสาวสินิทธิ์  ขวัญนิมิตร พัฒนาการอำเภอย่านตาขาว มอบหมายให้ นางชไมกาญจน์ อ่อนสนิท พัฒนากรผู้ประสานงาน ต.ในควน และนางกรรณิกา กลมจิตร เจ้าหน้าที่รับผิดชอบงาน ติดตามการดำเนินงานคณะกรรมการพัฒนาสตรีและติดตามกลุ่มอาชีพบ้านพรุโต๊ะปุก การทำข้าวเกรียบปลา และรับสมัครสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ณ หมู่ที่ 3 ต.ในควน อ.ย่านตาขาว จ.ตรัง  @ข่าวโดยงานประชาสัมพันธ์ สพอ.ย่านตาขาว ( ep 46)

 

(Visited 42 times, 1 visits today)