สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอย่านตาขาว ติดตามการดำเนินงานกองทุนหมู่บ้านฯ

เข้าชม 46 ครั้ง

@ สพอ.ย่านตาขาว

>> สวนป่าโบราณ ชมม่านเมฆหมอก น้ำตกเต็มป่า ภูผาเทียมเมฆ

>> 

>> วันที่ 8 พฤศจิกายน 2562 นางสาวสินิทธิ์  ขวัญนิมิตร พัฒนาการอำเภอย่านตาขาว มอบหมายให้

นางชไมกาญจน์ อ่อนสนิท พัฒนากรตำบลในควน     ติดตามและร่วมสังเกตุการณ์ในการประชุมคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านฯ เพื่อหาแนวทางขับเคลื่อนกองทุนต่อไป ณ บ้านทุ่งหนองแห้ง ม.1 ต.ในควน @ข่าวโดยงานประชาสัมพันธ์ สพอ.ย่านตาขาว ( ep 22)

(Visited 46 times, 1 visits today)