สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอย่านตาขาว ติดตามการดำเนินงานโครงการ กข.คจ.

เข้าชม 48 ครั้ง

@ สพอ.ย่านตาขาว

>> สวนป่าโบราณ ชมม่านเมฆหมอก น้ำตกเต็มป่า ภูผาเทียมเมฆ

>>  สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอย่านตาขาว ติดตามการดำเนินงานโครงการ กข.คจ.

>> วันที่ 8 พฤศจิกายน 2562  นางสาวสินิทธิ์  ขวัญนิมิตร พัฒนาการอำเภอย่านตาขาว มอบหมายให้  นางกรรณิกา  กลมจิตร   พัฒนากรตำบลทุ่งค่าย ติดตามการดำเนินงานโครงการ กข.คจ.บ้านทุ่งไหม้ ม.1 ต.ทุ่งค่าย @ข่าวโดยงานประชาสัมพันธ์ สพอ.ย่านตาขาว(ep21)                     

(Visited 48 times, 1 visits today)