สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอย่านตาขาว ติดตามการดำเนินงานกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต

เข้าชม 9 ครั้ง

@ สพอ.ย่านตาขาว

>> สวนป่าโบราณ ชมม่านเมฆหมอก น้ำตกเต็มป่า ภูผาเทียมเมฆ

>>  สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอย่านตาขาว ติดตามการดำเนินงานกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต

>> วันที่ 8 พฤศจิกายน 2562  นางสาวสินิทธิ์  ขวัญนิมิตร พัฒนาการอำเภอย่านตาขาว มอบหมายให้  ว่าที่ร.ต.ญ.ลักษณา ข่ายม่าน  พัฒนากรตำบลนาชุมเห็ด และนางสาวปรีชญาณ์  หลีนะ เจ้าหน้าที่รับผิดชอบงาน ติดตามการดำเนินงานกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านหนองเป็ด ม.6 ต.นาชุมเห็ด เพื่อเตรียมการปิดงบดุลและประชุมสามัญประจำปี 2562    @ข่าวโดยงานประชาสัมพันธ์ สพอ.ย่านตาขาว ( ep20)

(Visited 9 times, 1 visits today)