สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอย่านตาขาว ติดตามการดำเนินงานกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต

เข้าชม 19 ครั้ง

@ สพอ.ย่านตาขาว

>> สวนป่าโบราณ ชมม่านเมฆหมอก น้ำตกเต็มป่า ภูผาเทียมเมฆ

>> สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอย่านตาขาว ติดตามการดำเนินงานกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต

>> วันที่ 7 พฤศจิกายน 2562 เวลา 11.30 น. นางสาวสินิทธิ์  ขวัญนิมิตร พัฒนาการอำเภอย่านตาขาว มอบหมายให้  เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน สพอ.ย่านตาขาว ติดตาม ตรวจเยี่ยมกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต ในวันส่งเงินสัจจะสะสมประจำเดือนของกลุ่มออมทรัพย์ฯบ้านทุ่งศาลา ม.4 ต.ในควน เพื่อเตรียมการปิดงบดุล และประชุมสามัญประจำปี 2562 @ข่าวโดยงานประชาสัมพันธ์ สพอ.ย่านตาขาว ( ep18)

(Visited 19 times, 1 visits today)