อำเภอยางสีสุราช: พช.ยางสีสุราชประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอยางสีสุราช ครั้งที่ 1/2566

อำเภอยางสีสุราช : เจียระไนพลอยหลากสี  หลากหลายผ้าไหมเนื [...]

อ่านต่อ

พช.ยางสีสุราช ลงพื้นที่เตรียมความพร้อม สำหรับดำเนินโครงการศึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรู้หมู่บ้านดีเด่นระดับจังหวัด

วันจันทร์ที่ 14 พฤศจิกายน 2565  เวลา 10.00 น. นางสาวลัด [...]

อ่านต่อ

วันที่ 2 พฤศจิกายน 2565 นางสาวลัดดาวรรณ แสงทับ พัฒนาการอำเภอยางสีสุราช นำบุคลากรในสังกัดร่วมบริจาคโลหิต ณ หอประชุมอำเภอยางสีสุราช การนี้ ได้ร่วมสนับสนุนอาหารสำหรับผู้เข้าบริจาคโลหิตด้วย

[...]

อ่านต่อ

นายโชคชัย นันตลาด นายอำเภอยางสีสุราช จังหวัดมหาสารคาม มอบทุนอุปการะเด็กยากจนและด้อยโอกาส กองทุนพัฒนาเด็กชนบท ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน 15 ทุนๆ ละ 1,500 บาท เป็นเงินทั้งสิ้น 22,500 บาท ซึ่งได้พิจารณาคัดเลือกเด็กที่อยู่ในครัวเรือนตกเกณฑ์ จปฐ. ข้อรายได้ ปี 2564 ที่มีคุณสมบัติตามแนวทางการรับทุนอุปการะเด็ก

[...]

อ่านต่อ