กิจกรรมพัฒนาชุมชน

กิจกรรมคัดเลือกคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่นระดับจังหวัดมหาสารคาม ตามโครงการเชิดชูเกียรติคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประจำปี 2563

นายเศรษฐา เณรสุวรรณ นายอำเภอยางสีสุราช นางณัฐธิฌา พัฒนช [...]