พช.ยางสีสุราช: ลงพื้นที่ขับเคลื่อนงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอยางสีสุราช ติดตามหนี้ค้างชำระ

อำเภอยางสีสุราช : เจียระไนพลอยหลากสี  หลากหลายผ้าไหมเนื [...]

อ่านต่อ

พช.ยางสีสุราชประชุมผู้นำ อช.เตรียมความพร้อมร่วมกิจกรรม เนื่องในวาระครบรอบ 54 ปี โครงการพัฒนาผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน ภายใต้แนวคิด “รวมพลังจิตอาสา ขับเคลื่อนสังคมไทย ด้วยใจพอเพียง”

วันอังคารที่  24  มกราคม  2566 เวลา 13.30 น.     นางสาว [...]

อ่านต่อ

พช.ยางสีสุราช.ขับเคลื่อนกิจกรรมพัฒนา…จัดอบรมโครงการ สร้างนักขับเคลื่อนยุทธศาสตร์นำการเปลี่ยนแปลง กิจกรรมที่ 2 การสร้างเครือข่ายนักขับเคลื่อนยุทธศาสตร์นำการเปลี่ยนแปลงนักสื่อสารสังคมระดับตำบล อำเภอยางสีสุราช

อำเภอยางสีสุราช : เจียระไนพลอยหลากสี  หลากหลายผ้าไหมเนื [...]

อ่านต่อ

พช.ยางสีสุราช เดินเครื่อง…ลงพื้นที่ขับเคลื่อนเสริมสร้างศักยภาพกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต ประจำปี 2566 อำเภอยางสีสุราช

อำเภอยางสีสุราช : เจียระไนพลอยหลากสี  หลากหลายผ้าไหมเนื [...]

อ่านต่อ

พช.ยางสีสุราชขับเคลื่อนกิจกรรมสัมมนาการเรียนรู้วิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง นำศึกษาดูงานวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียงจากศูนย์เรียนรู้ทฤษฎีใหม่รูปแบบ “โคก หนอง นา” ต้นแบบ

อำเภอยางสีสุราช : เจียระไนพลอยหลากสี  หลากหลายผ้าไหมเนื [...]

อ่านต่อ

อำเภอยางสีสุราช: พช.ยางสีสุราช ดำเนินกิจกรรมสัมมนาการเรียนรู้วิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง ตามโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง จังหวัดมหาสารคาม

อำเภอยางสีสุราช : เจียระไนพลอยหลากสี  หลากหลายผ้าไหมเนื [...]

อ่านต่อ

อำเภอยางสีสุราช:พช.ยางสีสุราชร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตภาวนา เพื่อถวายพระพรแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชรมหาวัชรราชธิดา

วันพฤหัสบดีที่ 22 ธันวาคม 2565  เวลา 15.00 น. พันจ่าตรี [...]

อ่านต่อ

พช.ยางสีสุราชจัดกิจกรรม ตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีแก่กลไกการขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ระดับอำเภอ

วันพฤหัสบดี ที่ 22 ธันวาคม 2565 เวลา 09.00 น. นางสาวลัด [...]

อ่านต่อ

อำเภอยางสีสุราช : พช.ยางสีสุราช ขับเคลื่อนกิจกรรมสร้างกระแสการน้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สู่ปฏิบัติการปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร ระดับอำเภอ

อำเภอยางสีสุราช : เจียระไนพลอยหลากสี  หลากหลายผ้าไหมเนื [...]

อ่านต่อ