พช.ยางสีสุราช ต้อนรับคณะดูงานกองทุนแม่ของแผ่นดิน บ.หนองแหน ม.2 จากอำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม

พช.ยางสีสุราช ต้อนรับคณะดูงานกองทุนแม่ของแผ่นดิน บ.หนองแหน ม.2 จากอำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม

วันพุธที่ 23 พฤศจิกายน 2565   เวลา 09.00 น. ณ บ้านหนองแหน หมู่ที่ 2  ต.แวงดง อ.ยางสีสุราช

นางสาวลัดดาวรรณ แสงทับ พัฒนาการอำเภอยางสีสุราช มอบหมายให้นักวิชาการพัฒนาชุมชน ลงพื้นที่ ให้การต้อนรับคณะดูงานในโครงการศึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรู้หมู่บ้านดีเด่นระดับจังหวัด ประชุมเชิงปฎิบัติการคณะกรรมการหมู่บ้านต้นกล้า กองทุนแม่ของแผ่นดิน และโครงการศึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ หมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดิน ปี 2566

ในครั้งนี้ได้รับความสนใจจากคณะดูงาน บ้านลิ้นฟ้า หมู่ที่ 6 ตำบลกุดใส้จ่อ อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม จำนวน 12 คน

ข่าว: โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอยางสีสุราช

#เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนได้ภายในปี ๒๕๖๕

#กรมการพัฒนาชุมชน   #CDD

#กลุ่มออมทรัพย์ฯ    #กองทุนหมู่บ้าน

#หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง   #โคก หนอง นา

(Visited 22 times, 1 visits today)