นางสาวลัดดาวรรณ แสงทับ

ตำแหน่งพัฒนาการอำเภอ

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอยางสีสุราช จังหวัดมหาสารคาม

ข่าวประชาสัมพันธ์

กิจกรรมพัฒนาชุมชน

โดย yangsisurat วันที่ 05 ธ.ค. 2565

พช.ยางสีสุราช ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2565 และกิจกรรมวันดินโลกประจำปี 2565 ของกระทรวงมหาดไทย อำเภอยางสีสุราช

กิจกรรมพัฒนาชุมชน

โดย yangsisurat วันที่

อำเภอยางสีสุราช: พช.ยางสีสุราช ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2565

บริการของเรา