ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศ

ประกาศกรมการพัฒนาชุมชน เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ (พัฒนากร)

ดาวน์โหลด

ผู้มีสิทธิสอบแข่งขันเพื่อวัดความเหมาสมกับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

ดาวน์โหลด

เรียกผู้สอบแข่งขันได้ขึ้นบัญชีตำแหน่งนักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

ดาวน์โหลด

เรียกตัวผู้สอบแข่งขันได้ขึ้นบัญชีในตำแหน่งนักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ กรมการพัมนาชุมชน ไปรายงานตัวเพื่อเข้ารับการบรรจุเข้ารับราชการ ลำดับที่ 435 ถึง 635

ดาวน์โหลด

หนังสือราชการ

เรียกผู้สอบแข่งขันได้ขึ้นบัญชีตำแหน่งนักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

ดาวน์โหลด

เรียกตัวผู้สอบแข่งขันได้ขึ้นบัญชีในตำแหน่งนักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ กรมการพัมนาชุมชน ไปรายงานตัวเพื่อเข้ารับการบรรจุเข้ารับราชการ ลำดับที่ 435 ถึง 635

ดาวน์โหลด

การคัดเลือกข้าราชการและลูกจ้างดีเด่นกรมการพัฒนาชุมชนประจำปี 2561

ดาวน์โหลด