พช.ยะหา ร่วมกิจกรรมเพิ่มศักยภาพการบริการจัดการหนี้กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีฯ ตำบลบาโงยซิแน

พช.ยะหา ร่วมกิจกรรมเพิ่มศักยภาพการบริหารจัดการหนี้กองทุ [...]
อ่านเพิ่มเติม

พช.ยะหา ร่วมให้กำลังใจวิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลิตภัณฑ์การเกษตรบ้านหน้าหลา ประกวดวิสาหกิจชุมชนดีเด่นระดับจังหวัด ปี 2564

พช.ยะหา ร่วมให้กำลังใจวิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลิตภัณฑ์การเก [...]
อ่านเพิ่มเติม