พช.ยะหา นำเสนอและรับรองข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.)ระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตำบลยะหา ประจำปี 2565

พช.ยะหา นำเสนอและรับรองข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.)ระ [...]
อ่านเพิ่มเติม

พช.ยะหา ร่วมกิจกรรมจิตอาสาปรับปรุงภูมิทัศน์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2565

พช.ยะหา ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ เฉลิมพ [...]
อ่านเพิ่มเติม

พช.ยะหา ประชุมขับเคลื่อนโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน(กข.คจ.)และการจัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านบายอ

พช.ยะหา ประชุมขับเคลื่อนโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน(กข.ค [...]
อ่านเพิ่มเติม