สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอยะหา
ที่ว่าการอำเภอยะหา, ถนนเสนานุรักษ์, ตำบลยะหา อำเภอยะหา
จังหวัดยะลา, 95120 เบอร์โทรศัพท์ / FAX. 0-7329-1283
 
อีเมล์ support@cdd.go.th

(Visited 599 times, 1 visits today)