พช.ยะหา จัดประชุมโครงการทบทวน ปรับปรุงฐานข้อมูลและเพื่มศักยภาพคณะกรรมการกองทุนแม่ของแผ่นดินอำเภอยะหา

พช.ยะหา จัดประชุมโครงการทบทวน ปรับปรุงฐานข้อมูลและเพื่มศักยภาพคณะกรรมการกองทุนแม่ของแผ่นดินอำเภอยะหา

วันอังคารที่ 29 พฤศจิกายน 2565 เวลา 13.30 น. ณ ศาลาประชาคมที่ว่าการอำเภอยะหา

นายอมร ชุมช่วย นายอำเภอยะหา มอบหมายนายคุณากร สุทธิโมกข์ ปลัดอาวุโส  เป็นประธานการประชุมโครงการทบทวน ปรับปรุงฐานข้อมูลและเพิ่มศักยภาพคณะกรรมการกองทุนแม่ของแผ่นดินระดับหมู่บ้าน/ชุมชน โดยมีนางสางฮานีซ๊ะ ฮาแว พัฒนาการอำเภอยะหา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน คณะกรรมการกองทุนแม่ของแผ่นดินของอำเภอยะหา ปี 2548-2565 รวมทั้งสิ้น 33 กองทุนเข้าร่วมประชุม

ในการนี้ อำเภอยะหา ได้บูรณาการร่วมกับทีมจิตอาสาญาลันนันบารู อีกหนึ่งเครือข่ายในการขับเคลื่อนงานการป้องกันจากยาเสพติดในชุมชน

“เศรษฐกิจฐานรากมั่นคง ชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืน ด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”

***60ปี กรมการพัฒนาชุมชน “สร้างสรรค์ชุมชน สร้างคน สร้างชาติ”

@YAHA เมืองขี้เหล็ก

#YALA ใต้สุดแดนสยาม เมืองงามชายแดน

#WorldSoilDay

#GlobalSoilPartnership

#UNFAO

#CDD

#SEPtoSDGs

#SDGforAll@Kmitl

#กรมการพัฒนาชุมชน

#130 ปีกระทรวงมหาดไทย

 

 

(Visited 10 times, 1 visits today)