พช.ยะหา ให้คำปรึกษาการชำระเงินกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

พช.ยะหา ให้คำปรึกษาและแนะนำการชำระเงินกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

วันจันทร์ ที่ 1 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00 น. ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอยะหา  จังหวัดยะลา

นางสาวมาลีรัตน์ ภักดีฉนวน นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ ผู้ประสานงานตำบลตาชี และนางสาวอารียา หมัดทองใหม่ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ รับผิดชอบงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับอำเภอ

ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับหนี้ค้างชำระกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีแก่สมาชิกกลุ่มรับซื้อทุเรียนแลพผลไม้ตามฤดูกาล พร้อมทั้งแนะนำการชำระเงินผ่าน Application Mobile Banking

@YAHA เมืองขี้เหล็ก

 

 

(Visited 5 times, 1 visits today)