พช.ยะหา ลงพื้นที่เพื่อดำเนินการโครงการ 1 พัฒนากร 1 กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านอาบอ

พช.ยะหา ลงพื้นที่เพื่อดำเนินการโครงการ 1 พัฒนากร 1 กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านอาบอ

วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 เวลา 14.00 น. ณ บ้านอาบอ หมู่ที่ 1 ตำบลยะหา  จังหวัดยะลา

น.ส.ฮานีซ๊ะ ฮาแว พัฒนาการอำเภอยะหา มอบหมายให้ น.ส.นิฟาตีฮาห์ สนิ พัฒนากรตำบลยะหา ลงพื้นที่เพื่อดำเนินการโครงการ 1พัฒนากร 1 กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต โดยในกิจกรรมมีการดำเนินการ ดังนี้
1.ทบทวนการดำเนินงานของกลุ่มฯ
2.แต่งตั้งคณะกรรมการ ทั้ง 4 ด้าน
3.จัดทำแผนการดำเนินงาน
4.จัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านอาบออย่างเป็นทางการ
ผลการดำเนินงาน เป็นไปด้วยความเรียบร้อย กำหนดให้ทุกวันที่ 15 ของเดือนเป็นวันที่สมาชิกส่งเงินสัจจะของกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านอาบอ หมู่ที่1 ตำบลยะหา จังหวัดยะลา

@YAHA เมืองขี้เหล็ก

#ประชาสัมพันธ์ สพอ.ยะหา

#CDD

#กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต

#ChangeForGood

 

(Visited 7 times, 1 visits today)