พช.ยะหา ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี เทศบาลตำบลยะหา

พช.ยะหา ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี เทศบาลตำบลยะหา

วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 เวลา 11.00 น. เทศบาลตำบลยะหา อำเภอยะหา จังหวัดยะลา

น.ส.ฮานีซ๊ะ ฮาแว พัฒนาการอำเภอยะหา มอบหมายให้ น.ส.นิฟาตีฮาห์ สนิ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ พัฒนากรตำบลยะหาพร้อมด้วย คณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีเทศบาลตำบลยะหา ลงพื้นที่เพื่อติดตามการดำเนินงานของสมาชิกที่ได้รับสนับสนุนเงินทุนหมุนเวียนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ในเขตเทศบาลตำบลยะหา ดังนี้

1.โครงการร้านเครื่องเขียน (ต่อยอด)
2.โครงการร้านค้ากรงนก (ต่อยอด)
3.โครงการร้านขายของชำ (ต่อยอด)
ผลการลงพื้นที่ติดตามเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีการสร้างความเข้าใจในการชำระเงินหมุนเวียน เพื่อให้เป็นไปด้วยความถูกต้อง ภายในกำหนดเวลา ต่อไป

@YAHA เมืองขี้เหล็ก

#CDD

#กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

#ประชาสัมพันธ์ สพอ.ยะหา

#ChangeForGood

 

(Visited 7 times, 1 visits today)