พช.ยะหา ร่วมติดตามครัวเรือนตกเกณฑ์ TPMAP มิติรายได้ บ้านสะปอง

พช.ยะหา ร่วมติดตามครัวเรือนตกเกณฑ์ TPMAP มิติรายได้ บ้านสะปอง

วันอังคาร ที่ 21 มิถุนายน 2565 เวลา 13.30 น. ณ บ้านสะปอง หมู่ที่ 3 ตำบลปะแต อำเภอยะหา จังหวัดยะลา

นางสาวฮานีซ๊ะ ฮาแว พัฒนาการอำเภอยะหา มอบหมายให้ นางสาวมาลีรัตน์ ภักดีฉนวน นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ และนางสาวอารียา หมัดทองใหม่ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ ผู้ประสานงานตำบลปะแต ผู้ใหญ่บ้านสะปอง ม.3 และนางโนรมา แวยูโซ๊ะ บัณฑิตอาสาเพื่อมาตุภูมิ

ร่วมลงพื้นที่ติดตามและเยี่ยมเยียนครัวเรือนตกเกณฑ์ TPMAP มิติด้านรายได้ บ้านสะป๋อง หมู่ที่ 3 ตำบลปะแต อำเภอยะหา จังหวัดยะลา จำนวน 1 ครัวเรือน

จากการลงพื้นที่ พบว่าหัวหน้าครัวเรือน มีอาชีพทำเฟอร์นิเจอร์ขาย ภรรยามีอาชีพรับจ้างกรีดยาง มีลูก จำนวน 5 คน มีรายได้พอเลี้ยงครอบครัว อยากเลี้ยงไก่ไข่เป็นอาชีพเสริม

เบื้องต้น สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอยะหา ได้มีการประสานหน่วยงานราชการเพื่อขอสนับสนุนพันธ์ุไก่ไข่ พร้อมมอบขนมให้เด็กๆ

@YAHA เมืองขี้เหล็ก

ประชาสัมพันธ์ สพอ.ยะหา

#CDD

#Change for Good

 

(Visited 4 times, 1 visits today)