นอภ.ยะหา เยี่ยมชม “นิทรรศการโปรแกรมการท่องเที่ยวโดยชุมชน D-Hope บ้านเหมืองลาบู”

นอภ.ยะหา เยี่ยมชม “นิทรรศการโปรแกรมการท่องเที่ยวโดยชุมชน D-Hope บ้านเหมืองลาบู”

วันเสาร์ ที่ 21 พฤษภาคม 2565 เวลา 10.30 น. ณ เรือนรับรอง 100 ปี บ้านเหมืองลาบู หมู่ที่ 8 ตำบลปะแต อำเภอยะหา จังหวัดยะลา

นายอมร ชุมช่วย นายอำเภอยะหา ลงพื้นที่เยี่ยมชม “งานนิทรรศการโปรแกรมการท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้านเหมืองลาบู” โครงการส่งเสริมกระบวนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากชุมชนท่องเที่ยวด้วยแนวคิดการจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ที่นักท่องเที่ยวลงมือปฏิบัติ (D-HOPE) ประจำปี 2565 พร้อมด้วย นายไพสิฐ ทองเจิม ปลัดอำเภอผู้เป็นหัวหน้าประจำตำบลปะแต นายจะเร ตุ้งแก้ว ปลัดอำเภองานป้องกัน นายอุดม แก้วนาค ปลัดอำเภอ นายดุลรอนิง เจะแต เจ้าหน้าที่ปกครองประจำตำบลปะแต  ผู้ใหญ่บ้านเหมืองลาบูและทีมงานชุมชนท่องเที่ยวบ้านเหมืองลาบู

โอกาสนี้ นางสาวนิฟาตีฮาห์ สนิ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ นางสาวมาลีรัตน์ ภักดีฉนวน นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ รับผิดชอบงาน OTOP ระดับอำเภอ นางสาวอารียา หมัดทองใหม่ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ ผู้ประสานงานตำบลปะแต และนางตุแวนูรีซัน นิเตะ เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนชำนาญงาน ร่วมเยี่ยมชมนิทรรศการในครั้งนี้

ทั้งนี้ นิทรรศการโปรแกรมการท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้านเหมืองลาบู” โครงการส่งเสริมกระบวนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากชุมชนท่องเที่ยวด้วยแนวคิดการจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ที่นักท่องเที่ยวลงมือปฏิบัติ (D-HOPE) จัดงานระหว่างวันที่ 19-21 พฤษภาคม 2565 ณ เรือนรับรอง 100 ปี บ้านเหมืองลาบู

@YAHA เมืองขี้เหล็ก

ประชาสัมพันธ์ สพอ.ยะหา

(Visited 4 times, 1 visits today)