นอภ.ยะหา เยี่ยมชม “นิทรรศการโปรแกรมการท่องเที่ยวโดยชุมชน นักท่องเที่ยวลงมือปฏิบัติ (D-HOPE) บ้านเหมืองลาบู”

นอภ.ยะหา เยี่ยมชม “นิทรรศการโปรแกรมการท่องเที่ยวโดยชุมชน D-Hope บ้านเหมืองลาบู”

วันศุกร์ ที่ 20 พฤษภาคม 2565 เวลา 11.30 น. ณ เรือนรับรอง 100 ปี บ้านเหมืองลาบู หมู่ที่ 8 ตำบลปะโค อำเภอนะหา จังหวัดยะลา

นายอมร ชุมช่วย นายอำเภอยะหา พร้อมด้วย นายไพสิฐ ทองเจิม ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานความมั่นคง/ปลัดอำเภอผู้เป็นหัวหน้าประจำตำบลปะแต และนายจะเร ตุ้งแก้ว ปลัดอำเภองานป้องกัน ลงพื้นที่เยี่ยมชม “งานนิทรรศการโปรแกรมการท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้านเหมืองลาบู” โครงการส่งเสริมกระบวนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากชุมชนท่องเที่ยวด้วยแนวคิดการจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ที่นักท่องเที่ยวลงมือปฏิบัติ (D-HOPE) ประจำปี 2565 ณ เรือนรับรอง 100 ปี บ้านเหมืองลาบู หมู่ที่ 8 ตำบลปะแต อำเภอยะหา จังหวัดยะลา

@YAHA เมืองขี้เหล็ก

ประชาสัมพันธ์ สพอ.ยะหา

(Visited 5 times, 1 visits today)