พช.ยะหา ต้อนรับและแสดงความยินดีกับ ขรก.ย้ายมาปฏิบัติหน้าที่

พช.ยะหา ต้อนรับและแสดงความยินดีกับ ขรก.ย้ายมาปฏิบัติหน้าที่

วันที่ 18 ตุลาคม 2564 ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอยะหา

นางสาวจารุณี บัวแก้ว พัฒนาการอำเภอยะหา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ พช. ให้การต้อนรับและแสดงความยินดีกับนายณฐพงศ์ การะเกตุ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ ได้รับการแต่งตั้งให้มาปฏิบัติราชการ ที่สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอยะหา

 

 

 

(Visited 11 times, 1 visits today)