สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอยะหา

จังหวัดยะลา

นางสาวฮานีซ๊ะ ฮาแว

พัฒนาการอำเภอยะหาสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอยะหา