เดินหน้าโครงการ “โคก หนอง นา โมเดล” พช.วิภาวดี ชี้แจงเกี่ยวการดำเนินการฝึกอบรมครัวเรือนต้นแบบและลูกจ้างเหมาบริการฯ

สพอ.วิภาวดี สุราษฎร์ธานี ๗ ธันวาคม ๒๕๖๓ สำนักงานพัฒนาชุ [...]

อ่านต่อ

ติดตามการดำเนินโครงการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ศูนย์ศิลปาชีพบ้านท่านหญิง หมู่ที่ 1 ตำบลตะกุกเหนือ

สพอ.วิภาวดี สุราษฎร์ธานี ๓ ธันวาคม ๒๕๖๓ สำนักงานพัฒนาชุ [...]

อ่านต่อ

ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนสมาชิกศูนย์ศิลปาชีพบ้านท่านหญิง พร้อมอำนวยความสะดวกในการถ่ายทำวีดีโอ ให้กับทีมงานสารสนเทศจังหวัดสุราษฎร์ธานี

สพอ.วิภาวดี สุราษฎร์ธานี ๑ ธันวาคม ๒๕๖๓ สำนักงานพัฒนาชุ [...]

อ่านต่อ