พช.วิภาวดี ร่วมประชุมคณะกรรมการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยอำเภอวิภาวดีและทีมปฏิการฯ เตรียมความพร้อม ภายใต้ โครงการ ถังขยะเปียก ลดโลกร้อนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประเทศไทย ระดับอำเภอ

📅 วันที่อังคารที่ 22 พ.ย. 2565 เวลา 10.00 น

นายนพดล ขาวมะลิ นายอำเภอวิภาวดี ในฐานะคณะกรรมการจัดการและมูลฝอยอำเภอวิภาวดี พร้อมด้วยทีมปฏิบัติการเตรียมความพร้อม เข้าร่วมการร่วมประชุมคณะกรรมการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยอำเภอวิภาวดี ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอวิภาวดี (ชั้นที่ 2)
สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอวิภาวดี โดยนายบรรชากิจ หีตจันทร์ พัฒนาการอำเภอวิภาวดี ร่วมวางแผนในการขับเคลื่อนงานร่วมกับคณะกรรมการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยอำเภอวิภาวดีเพื่อขับเคลื่อนงานบูรณาการร่วมกับ อช และคณะกรรมการพัฒนาบทบาทสตรี อำเภอวิภาวดี วัตถุประสงค์เพื่อขับเคลื่อนโครงการให้สำเร็จตามเป้าหมายที่กำหนด

“ธรรมชาติงามยิ่ง เมืองแม่หญิงกล้าหาญ อุทยานแก่งกรุง น้ำตกสูงวิภาวดี มหานทีคลองยัน ศูนย์พระราชทานศิลปาชีพ”

ภาพ/ข่าว : สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอวิภาวดี
…………………………………………..
#สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอวิภาวดี
#สุราษฎร์ธานี
#Suratthani
#CDD
#CDDSurat
#กรมการพัฒนาชุมชน

(Visited 1 times, 1 visits today)