สพอ.วิภาวดี ร่วมกิจกรรมโครงการ มหาดไทยสร้างสุข (Happy Creation)

สพอ.วิภาวดี ร่วมกิจกรรมโครงการ มหาดไทยสร้างสุข (Happy Creation)

๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔

นายปัญญาภรณ์ วัฒนปราโมทย์ นายอำเภอวิภาวดี พร้อมด้วยนายบรรชากิจ หีตจันทร์ พัฒนาการอำเภอ เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน และผู้นำชุมชน ลงพื้นที่มอบทุนช่วยเหลือ สนับสนุนการพัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน ตามโครงการ มหาดไทยสร้างสุข (Happy Creation) จำนวน ๓ ทุน มีครัวเรือนบ้านบางไต ม.๑๖ ต.ตะกุกเหนือ จำนวน ๒ ทุน และครัวเรือนบ้านบางเมาะ ม.๙ ต.ตะกุกเหนือ จำนวน ๑ ทุน เพื่อเป็นการบรรเทาและแก้ไขปัญหาครัวเรือนเด็กยากจน โดยใช้เงินกองทุนพัฒนาเด็กชนบท จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ภาพ/ข่าว สพอ.วิภาวดี สุราษฎร์ธานี

(Visited 6 times, 1 visits today)