📣📣📣สพอ.วิเชียรบุรี : เดินหน้าขับเคลื่อนการดำเนินงานขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

เข้าชม 6 ครั้ง

#เพชรบูรณ์พอเพียง
#คนเพชรบูรณ์กินอิ่มนอนอุ่น ทุนดี ชีวีพร้อม น้อมพัฒนา
#คนเพชรบูรณ์เดินไปด้วยกัน @ 1 ครัวเรือนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต โคก หนอง นา เดินคู่ 1 ครัวเรือน TPMAP
📣📣📣สพอ.วิเชียรบุรี : เดินหน้าขับเคลื่อนการดำเนินงานขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
🗓วันศุกร์ ที่ 6 พฤษภาคม 2565 ณ ตำบลน้ำร้อน อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์
สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอวิเชียรบุรี โดย นางบำเพ็ญ จันทร์กุบ พัฒนาการอำเภอวิเชียรบุรี ได้มอบหมายให้นางสาววาสนา ใจมอย นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ ร่วมกับทีมปฏิบัติการแก้จนระดับตำบลน้ำร้อน ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านครัวเรือนยากจนเป้าหมายในพื้นที่ หมู่ 1 ตำบลน้ำร้อน จำนวน 3 ครัวเรือน คือ 1.นางสิน สุระทด 2. นางเพียร สุขเหลือ นางหมอน ซึ่งเป็นครัวเรือนตกเกณฑ์มิติด้านรายได้ และมิติด้านความเป็นอยู่
ทั้งนี้ ได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน COVID-19 ตามประกาศฯ คำสั่งฯ ของจังหวัดเพชรบูรณ์ และมาตรการ D-M-H-T-T-A ตามวิถี New Normal โดยเคร่งครัด
📸ข่าว : ทีมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเพชรบูรณ์ @สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอวิเชียรบุรี
#มท.สร้างสุข (Happy Creation)
#กรมการพัฒนาชุมชน
#CDD
#Change for Good
#SEPtoSDGs
#SDGforAll@Kmitl
#60 ปี กรมการพัฒนาชุมชน
#สร้างสรรค์ชุมชน สร้างคน สร้างชาติ
#สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเพชรบูรณ์@มูลนิธิรักษ์ดินรักษ์น้ำ : Earth Safe Foundation
#เพชรบูรณ์พอเพียง

(Visited 6 times, 1 visits today)