📣📣📣สพอ.วิเชียรบุรี : ร่วมประชุมสัญจร กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ตำบลซับน้อย

เข้าชม 8 ครั้ง

#เพชรบูรณ์พอเพียง
#คนเพชรบูรณ์กินอิ่มนอนอุ่น ทุนดี ชีวีพร้อม น้อมพัฒนา
#คนเพชรบูรณ์เดินไปด้วยกัน @ 1 ครัวเรือนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต โคก หนอง นา เดินคู่ 1 ครัวเรือน TPMAP

📣📣📣สพอ.วิเชียรบุรี : ร่วมประชุมสัญจร กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน
🗓วันพฤหัสบดี ที่ 5 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00 น. ณ วัดกลุ่มสิงห์ หมู่ที่ 8 ตำบลซับน้อย อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอวิเชียรบุรี โดย นางบำเพ็ญ จันทร์กุบ พัฒนาการอำเภอวิเชียรบุรี ร่วมประชุมสัญจร กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ตำบลซับน้อย อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ ในการนี้ได้แจ้งข้อราชการ ดังนี้
➡️ การดำเนินการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ปี 2565
➡️การขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ศจพ.)ในพื้นที่ตำบลภูซับน้อย
➡️การประดิษฐ์ผีเสื้อที่ทำจากผ้าไหม ผ้าฝ้าย เพื่อรวบรวมนำส่งไปประดับ จัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565
ทั้งนี้ การดำเนินการประชุม ได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน COVID-19 ตามประกาศฯ คำสั่งฯ ของจังหวัดเพชรบูรณ์ และมาตรการ D-M-H-T-T-A ตามวิถี New Normal โดยเคร่งครัด

📸ข่าว : ทีมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเพชรบูรณ์ @สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอวิเชียรบุรี
#มท.สร้างสุข (Happy Creation)
#กรมการพัฒนาชุมชน
#CDD
#Change for Good
#SEPtoSDGs
#SDGforAll@Kmitl
#60 ปี กรมการพัฒนาชุมชน
#สร้างสรรค์ชุมชน สร้างคน สร้างชาติ
#สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเพชรบูรณ์@มูลนิธิรักษ์ดินรักษ์น้ำ : Earth Safe Foundation
#เพชรบูรณ์พอเพียง

(Visited 8 times, 1 visits today)