ติดตามครัวเรือน โคก หนอง นา โมเดล ตำบลบ่อรัง อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์

เข้าชม 6 ครั้ง

สพอ. วิเชียรบุรี
📢 ข่าวที่ 284/2564
📣📣📣ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอวิเชียรบุรี 🐓
#มท.สร้างสุข (Happy Creation) กรมการพัฒนาชุมชน
🗓วันที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2564
🕜เวลา 10.00 น.
📣📣 #ติดตามครัวเรือน โคก หนอง นา โมเดล
นางสาววาสนา ใจมอย นักวิชาการพัฒนาชุมชำนาญการ พร้อมด้วย นักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ (นพต.) ติดตามพื้นที่โคก หนองนา โมเดล แปลงของ นายกัลยกฤต วรรณแก้ว โดยได้ให้คำแนะนำและวางแผนในการ ปลูกพืชผัก เพื่อสร้างความมั่นคงทางด้านอาหารต่อไป
ณ หมู่ที่ 9 ตำบลบ่อรัง อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์
🎥 ภาพ/ข่าวโดย สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์
#(Happy Creation) กรมการพัฒนาชุมชน
#กรมการพัฒนาชุมชน
#CDD
#SEPtoSDGs
#SDGforAll@Kmitl
#WorldSoilDay
#UNFAO
#GlobalSoilPartnership

(Visited 6 times, 1 visits today)