พช.วิเชียรบุรี เข้าร่วมการถ่ายทำวิดีโอของกลุ่มทอผ้ากี่กระตุก

เข้าชม 3 ครั้ง

สพอ. วิเชียรบุรี
ข่าวที่ 287/2563
ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอวิเชียรบุรี
“เพชรบูรณ์คูณสุข #2”
วันศุกร์ ที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2563
เวลา 10.00 น.
สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอวิเชียรบุรี โดยนางสาวอุดมศรี สุวรรณรัตน์ พัฒนาการอำเภอวิเชียรบุรี ร่วมด้วยนายศราพงศ์ วงศารัตนศิลป์ และนางสาวสุดารัตน์ เมืองใจ นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ เข้าร่วมการถ่ายทำวิดีโอของกลุ่มทอผ้ากี่กระตุก ตำบลบึงกระจับ เพื่อสนับสนุนและประชาสัมพันธ์ของดีประจำอำเภอวิเชียรบุรี
ณ กลุ่มทอผ้ากี่กระตุก ตำบลบึงกระจับ อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์
ภาพ/ข่าว : SM
ทีมข่าว : สพอ. วิเชียรบุรี

(Visited 3 times, 1 visits today)