พช.วิเชียรบุรี เข้าร่วมประชุมผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน(ผู้นำ อช.)

เข้าชม 2 ครั้ง

สพอ. วิเชียรบุรี
ข่าวที่ 286/2563
ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอวิเชียรบุรี
“เพชรบูรณ์คูณสุข #2”
วันศุกร์ ที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2563
เวลา 09.00 น.
สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอวิเชียรบุรี โดยนางสาวอุดมศรี สุวรรณรัตน์ พัฒนาการอำเภอวิเชียรบุรี และนายไพฑูรย์ แคนสิงห์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ เข้าร่วมประชุมผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน(ผู้นำ อช.) เพื่อรับทราบนโยบายการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2563 และจัดทำแผน-ผลการปฏิบัติงาน
ณ ห้องประชุมอำเภอวิเชียรบุรี (ชั้น 2) อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์
ภาพ/ข่าว : SM
ทีมข่าว : สพอ. วิเชียรบุรี

(Visited 2 times, 1 visits today)