พช.วิเชียรบุรี ร่วมประชุมสัญจรกำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลซับสมบูรณ์

เข้าชม 3 ครั้ง

สพอ. วิเชียรบุรี
ข่าวที่ 285/2563
ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอวิเชียรบุรี
“เพชรบูรณ์คูณสุข #2”
วันพฤหัสบดี ที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2563
เวลา 13.00 น.
สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอวิเชียรบุรี โดยนางสาวอุดมศรี สุวรรณรัตน์ พัฒนาการอำเภอวิเชียรบุรี ได้มอบหมายให้ นางสาววาสนา ใจมอย นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ ร่วมประชุมสัญจรกำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลซับสมบูรณ์ โดยได้ชี้แจงข้อราชการ และงานในความรับผิดชอบของสำนักงานพัฒนาชุมชนให้ที่ประชุมรับทราบและนำไปปฏิบัติ
ณ ศาลาประชาคมบ้านใหม่ซับเจริญ หมู่ที่ 8 ตำบลซับสมบูรณ์ อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์
ภาพ/ข่าว : SM
ทีมข่าว : สพอ. วิเชียรบุรี

(Visited 3 times, 1 visits today)