นางกรรณิกา ถาวงศ์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ ร่วมกิจกรรม”กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีทำดีถวายในหลวงรัชการที่10″ เนื่องในวันสตรีสากลประจำปี.2560 ณ วัดป่านันทบุรีญาณสังวราราม ต.ผาสิงห์ อ.เมืองน่าน

(Visited 41 times, 1 visits today)