นางกรรณิกา ถาวงศ์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ ร่วมกิจกรรม”กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีทำดีถวายในหลวงรัชการที่10″ เนื่องในวันสตรีสากลประจำปี 2560 ณ วัดป่านันทบุรีญาณสังวราราม ต.ผาสิงห์ อ.เมืองน่าน

[...]

อ่านต่อ

นางกรรณิกา ถาวงศ์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ ร่วมกิจกรรม”กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีทำดีถวายในหลวงรัชการที่10″ เนื่องในวันสตรีสากลประจำปี.2560 ณ วัดป่านันทบุรีญาณสังวราราม ต.ผาสิงห์ อ.เมืองน่าน

[...]

อ่านต่อ