กิจกรรมการเพาะต้นกล้าพืชผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเวียงสา ” ติดตามการดำเนินก [...]
อ่านเพิ่มเติม

ประชุมวางแผนการปรับปรุงซ่อมแซมบ้าน ครัวเรือนยากจนที่ไม่มีความมั่นคงด้านอยู่อาศัย ครัวเรือนตกหล่น เป้าหมายTPMAP

ประชุมวางแผนการปรับปรุงซ่อมแซมบ้าน ครัวเรือนยากจนที่ไม่ [...]
อ่านเพิ่มเติม

“ให้คำแนะนำมาตรการยกเลิกสัญญาค้ำประกันเงินกู้รายบุคคล และการปลดหนี้รายบุคคลของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี”

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเวียงสา “ให้คำแนะนำมาตรการ [...]
อ่านเพิ่มเติม