@เวียงสา เวียงแห่งความสุข ประชุมเตรียมความพร้อมและวางแผน เพื่อขับเคลื่อนงาน โครงการ ตามยุทธศาสตร์ กรมการพัฒนาชุมชน ประจำปี 2563

@เวียงสา เวียงแห่งความสุข วันที่ 6 พฤศจิกายน 2562 เวลา [...]
อ่านเพิ่มเติม

#เวียงสาเวียงแห่งความสุข มอบโล่ห์ประกาศเกียรติคุณ การดำเนินงานโครงการเชิดชูเกียรติผู้นำเครือข่ายพัฒนาชุมชนดีเด่น ประจำปี 2562

#เวียงสาเวียงแห่งความสุข วันที่ 4 พฤศจิกายน 2562 เวลา 0 [...]
อ่านเพิ่มเติม

@เวียงสาเวียงแห่งความสุข กิจกรรมสาธิตโครงการเสริมสร้างพัฒนาศักยภาพและพัฒนาสัมมาชีพตำบลกลางเวียง วันที่๒

#เวียงสาเวียงแห่งความสุข #กิจกรรมวันที่2 วันที่ 29 ตุลา [...]
อ่านเพิ่มเติม