พช.เวียงสา : โครงการส่งเสริมความสัมพันธ์ สอ.พช. ประจำปี 2565 และกิจกรรมวันคล้ายวันก่อตั้งกรมการพัฒนาชุมชน ครบรอบ 60 ปี

@ อำเภอเวียงสา ประตูสู่น่าน เมืองเจ็ดสายน้ำ งามล้ำวัฒนธรรม 🖼

 

พช.เวียงสา : โครงการส่งเสริมความสัมพันธ์ สอ.พช. ประจำปี 2565 และกิจกรรมวันคล้ายวันก่อตั้งกรมการพัฒนาชุมชน ครบรอบ 60 ปี

 

🌿🌺วันจันทร์ ที่ 3 ตุลาคม 2565 เวลา 09.00 น. นางกฤษฎา  ส่งต่าย พัฒนาการอำเภอเวียงสา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเวียงสา เข้าร่วมโครงการเสริมสร้างความสัมพันธ์สอ.พช. ประจำปี 2565 และกิจกรรมวันคล้ายวันก่อตั้งกรมการพัฒนาชุมชน ครบรอบ 60 ปี โดยมี นายชำนาญ  บุดาสา พัฒนาการจังหวัดน่าน เป็นประธานฯ  ณ วัดพญาภูพระอารามหลวง ตำบลในเวียง อำเภอเมืองน่าน

 

🏠🏡 ทีมงาน สพอ.เวียงสา….รายงาน

(Visited 4 times, 1 visits today)