พช.เวียงสา : ร่วมกิจกรรมวันคล้ายวันก่อตั้งกรมการพัฒนาชุมชน ครบรอบ 60 ปี ก้าวย่างปีที่ 61

@ อำเภอเวียงสา ประตูสู่น่าน เมืองเจ็ดสายน้ำ งามล้ำวัฒนธรรม 🖼

 

พช.เวียงสา : ร่วมกิจกรรมวันคล้ายวันก่อตั้งกรมการพัฒนาชุมชน ครบรอบ 60 ปี ก้าวย่างปีที่ 61

 

🌿🌺วันจันทร์ ที่ 3 ตุลาคม 2565 นางกฤษฎา  ส่งต่าย พัฒนาการอำเภอเวียงสา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเวียงสา เข้าร่วมกิจกรรมวันคล้ายวันก่อตั้งกรมการพัฒนาชุมชน ครบรอบ 60 ปี ก้าวย่างปีที่ 61 ในการนี้ นายชำนาญ บุดาสา พัฒนาการจังหวัดน่าน เป็นประธานดำเนินกิจกรรม ฯ  ณ วัดพญาภูพระอารามหลวง ตำบลในเวียง อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน และโรงแรมน้ำทอง อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน โดยมีกิจกรรมดังนี้

  1. ทำบุญถวายภัตตาหาร และสังฆทานแด่พระสงฆ์
  2. อ่านสารอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชนเนื่องในวันคล้ายวันก่อตั้งกรมการพัฒนาชุมชน ครบรอบ 60 ปี ก้าวย่างปีที่ 61
  3. มอบประกาศแก่ข้าราชการกรมการพัฒนาชุมชนที่ทำงานครบ 25 ปี
  4. มอบรางวัลเชิดชูเกียรติแก่ข้าราชการกรมการพัฒนาชุมชน, สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ ที่มีผลงานดีเด่น

 

🏠🏡 ทีมงาน สพอ.เวียงสา….รายงาน

(Visited 7 times, 1 visits today)