พช.เวียงสา : ร่วมกิจกรรมส่งเสริมอาชีพการทำไข่เค็ม เพื่อลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ให้กับครัวเรือนยากจน ในเป้าหมาย TPMAP ตำบลจอมจันท

@ อำเภอเวียงสา ประตูสู่น่าน เมืองเจ็ดสายน้ำ งามล้ำวัฒนธรรม 🖼

 

พช.เวียงสา : ร่วมกิจกรรมส่งเสริมอาชีพการทำไข่เค็ม เพื่อลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ให้กับครัวเรือนยากจน ในเป้าหมาย TPMAP ตำบลจอมจันทร์

 

🌿🌺วันศุกร์ ที่ 30 กันยายน 2565 นางกฤษฎา  ส่งต่าย พัฒนาการอำเภอเวียงสา มอบหมายให้ นางจุฬาลักษณ์ บัวเงิน พัฒนากรผู้ประสานงานตำบลจอมจันทร์ ร่วมกิจกรรมส่งเสริมอาชีพการทำไข่เค็ม ซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณและวิทยากร จากศูนย์ กศน. อำเภอเวียงสา ในการฝึกอาชีพการทำไข่เค็ม เพื่อลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ให้กับครัวเรือนยากจน ในเป้าหมาย TPMAP ตำบลจอมจันทร์ อำเภอเวียงสา หมู่บ้านละ 2 คน จำนวน 8 หมู่บ้าน  โดยมีทีมพี่เลี้ยงตำบลจอมจันทร์ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ณ หอประชุมหมู่บ้านจอมจันทร์ หมู่ที่ 1 ตำบลจอมจันทร์ อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน

🏠🏡 ทีมงาน สพอ.เวียงสา….รายงาน

(Visited 6 times, 1 visits today)