พช.เวียงสา : ให้คำแนะนำแก่คณะกรรมการในการบริหารงานกองทุน กข.คจ. บ.วังยาว ม.7 ต.แม่สา

@ อำเภอเวียงสา ประตูสู่น่าน เมืองเจ็ดสายน้ำ งามล้ำวัฒนธรรม 🖼

พช.เวียงสา : ให้คำแนะนำแก่คณะกรรมการในการบริหารงานกองทุน กข.คจ. บ.วังยาว ม.7 ต.แม่สา

🌿🌺วันจันทร์ ที่ 8 สิงหาคม 2565 นางกฤษฎา ส่งต่าย พัฒนาการอำเภอเวียงสา มอบหมายให้ นางมณทิชา พัฒนพิพิธไพศาล นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ พัฒนากรผู้ประสานงานตำบลแม่สา ให้คำแนะนำแก่คณะกรรมการในการบริหารงานกองทุนกข.คจ.บ.วังยาว ม.7 ต.แม่สา ณ สนง.พัฒนาชุมชนอำเภอเวียงสา # พช.เวียงสา ประตูสู่น่านเมืองเจ็ดสายน้ำงามล้ำวัฒนธรรม CR. Facebook : Monticha Pattanapipitpaisan

🏠🏡 ทีมงาน สพอ.เวียงสา….รายงาน

(Visited 2 times, 1 visits today)